Ciekawostki :: Brygady tramwajowe

BRYGADY TRAMWAJOWE - dzień powszedni -> od 06.04.2010

Linia „1”
E1+c3 PH: 1-01, 1-02, 1-03, 1-04, 1-05, 1-06, 1-07, 1-08, 1-09, 1-10, 1-11, 1-12

Linia „2” zawieszona
Linia „3“ zawieszona

Linia „4”
3x105Na PT: 4-02, 4-12, 4-14
3x105Na PH: 4-01, 4-03, 4-04, 4-05, 4-06, 4-07, 4-08, 4-09, 4-10, 4-11, 4-13, 4-15

Linia „5”
NGT6 PT: 5-01, 5-02
N8S PH: 5-03, 5-04, 5-05

Linia „6”
NGT6, 2x105Na PT: 6-01, 6-02, 6-03, 6-04, 6-05, 6-06, 6-07, 6-08

N8S PT: 6-09

Linia „7”
NGT6 PT: 7-01, 7-02, 7-03, 7-04, 7-05

Linia „8”
NGT6 PT: 8-01, 8-02, 8-03, 8-04, 8-05, 8-06, 8-07, 8-08, 8-09, 8-10, 8-11

Linia „9”
2x105Na PT: 9-06, 9-08
2x105Na PH: 9-01, 9-02, 9-03, 9-04, 9-05, 9-07

Linia „10”

2x105Na PT: 10-02, 10-06, 10-08, 10-11, 10-12, 10-13
2x105Na PH: 10-01, 10-03, 10-04, 10-05, 10-07, 10-09, 10-10

Linia „11”
GT6 PT: 11-01, 11-02, 11-03, 11-04

Linia „12” zawieszona
Linia „13” zawieszona

Linia „14”
E1+c3 PH: 14-01, 14-02, 14-03, 14-04, 14-05, 14-06, 14-07

Linia „15”
E1 PH: 15-01, 15-02, 15-03, 15-04, 15-05


Linia „16”
E1, GT6 PH: 16-01, 16-02, 16-03, 16-04, 16-05, 16-06

Linia „17”
E1, GT6 PH: 17-01, 17-02, 17-03, 17-05
1x105Na PH: 17-04

Linia „18”
GT6 PT: 18-01, 18-02, 18-03, 18-04

Linia „19”
2x105Na PT: 19-01, 19-03, 19-06, 19-09, 19-10, 19-11
GT8S (2x105Na) PT: 19-02, 19-04, 19-05, 19-07, 19-08

Linia „21”
E1, GT6 PH: 21-01, 21-02, 21-03, 21-04

Linia „22”
E1+c3 PH: 22-01, 22-02, 22-03, 22-04, 22-05, 22-06, 22-07, 22-08, 22-09, 22-10, 22-11, 22-12, 22-13, 22-14

Linia „23”
GT6 PT: 23-01, 23-02, 23-03, 23-04

Linia „24”
2x105Na, NGT6 PT: 24-01, 24-02, 24-03, 24-04, 24-05, 24-06

Linia "41" zawieszona

Linia „50”
NGT6 PT: 50-01, 50-02, 50-03, 50-04, 50-05, 50-06, 50-07, 50-08, 50-09, 50-10, 50-11

Linia „51”
NGT6, N8S PT: 51-01, 51-02, 51-03, 51-04, 51-05

Linia „74”  zawieszona

Linia "73" (zastępcza)

2x105Na PH: 73-01, 73-02, 73-04, 73-05, 73-06, 73-12

2x105Na PT: 73-03

3x105Na PT: 73-02, 73-03, 73-08, 73-10

NGT6 PT: 73-07, 73-09, 73-11, 73-13

Linia "79" (zastępcza)

3x105 Na PT: 79-01, 79-02, 79-03, 79-04, 79-05, 79-06, 79-08, 79-09, 79-10

2x105Na PT: 79-01  PH:79-07

2010-04-17

mouset