Tabor :: Ciekawostki taborowe

Zmiany taborowe - listopad 2009

3066 został przeniesiony z Zajezdni Nowa Huta do Zajezdni Podgórze.

157+557 został wprowadzony na stan Zajezdni Nowa Huta. Skasowano skład 172+542.

2009-12-01

prezes